Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_zapraszamy na spotkanie 10 czerwca!

Podczas spotkania 10 czerwca (godz. 15.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie / ul. Szkolna 2) omówimy wyniki dotychczasowych prac. Pokażemy szersze spojrzenie na problemy i potrzeby sołectw, jednostek i organizacji działających dla społeczności gminy. Razem z uczestnikami powiążemy pojawiające się zagadnienia w grupy tematyczne i nadamy im priorytety. Wspólnie poszukamy rozwiązań. Omówimy przykłady pomysłów i możliwości ich wdrożenia. Zachęcimy do udziału w Zespole ds. projektów prospołecznych, który będzie rekomendował projekty do wsparcia. Ogłosimy nabór pomysłów.

Kto może skorzystać z programu?

Czego mogą dotyczyć projekty?

Idea współpracy ze społecznością lokalną

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

2 + 6 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo