Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_o programie

Idea współpracy ze społecznością lokalną

Ikona - koła zębate

Chcemy, żeby program „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” w maksymalnym stopniu opierał się na bezpośredniej współpracy ze społecznością gminy.

To mieszkańcy – przy pomocy specjalistów – diagnozują swoje potrzeby, szukają najskuteczniejszych rozwiązań i w swoim gronie rekomendują przedsięwzięcia, które powinny otrzymać dofinansowanie.

Dlaczego tak? Z jednej strony – jako dobry sąsiad chcemy wspierać projekty dające możliwość rozwiązania konkretnych problemów w przemyślany, efektywny sposób. Z drugiej strony – chcemy sprzyjać zwiększeniu zaangażowania społecznego, wzmacniać długotrwały kapitał społeczny i kompetencje mieszkańców.

Linia

Kto może skorzystać z programu?

Ikona - koła zębate
Wsparcie może zostać przydzielone Wnioskodawcom, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Choczewo:

– fundacjom i stowarzyszeniom realizującym cele społeczne mieszkańców Gminy Choczewo,

– przedsiębiorstwom społecznym – organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, które wyznaczają sobie cele ściśle społeczne i które inwestują wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność lub we wspólnotę,

– Gminie Choczewo, jednostkom organizacyjnym Gminy Choczewo oraz sołectwom,

– innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego, w tym grupom mieszkańców Gminy Choczewo – pod warunkiem, że ich Projekt jest spójny z celami Programu i ma przynieść korzyści szerszej społeczności Gminy Choczewo. Jeśli podmiot taki nie ma osobowości prawnej może on stać się wnioskodawcą wspólnie z innym podmiotem wskazanym powyżej, działającym wówczas w jego imieniu i na jego rzecz.

Linia
Czego mogą dotyczyć projekty?
Ikona - koła zębate
Obszary tematyczne, w których inwestorzy morskich farm wiatrowych będą wspierali projekty:

Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny – rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej).

Bezpieczeństwo – wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw (szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.

Miejsca Aktywności Lokalnej (miejsca spotkań) – wsparcie rozwoju obszarów, miejsc i pomieszczeń służących społeczności lokalnej (świetlice, wiaty, rozwój przestrzeni wspólnych – tereny zielone, zieleńce, itd.), modernizacja placów zabaw, dom kultury itp.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, ochrona środowiska naturalnego, programy edukacyjne).

Rozwój dzieci i młodzieży – wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. programy edukacyjne – w tym nt. OZE, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach).

Sponsoring wydarzeń gminnych.

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

12 + 5 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo