Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_za nami kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami

W kwietniu organizatorzy programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” przeprowadzili blisko osiemdziesiąt wywiadów, warsztatów oraz spacerów badawczych.

Dzięki tym rozmowom, inwestorzy morskich farm wiatrowych wybrali kierunki wsparcia lokalnych społeczności – m.in. sołectw i organizacji pozarządowych. Program w jak największym stopniu ma odpowiadać na potrzeby zgłoszone oddolnie – przez mieszkańców.

Ze budżetu Programu będą mogły skorzystać nie tylko Gmina i gminne jednostki organizacyjne – w tym szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, ale również wszystkie sołectwa oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Choczewo – m.in. fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich.

Pomoc jest adresowana do wszystkich organizacji, instytucji oraz podmiotów, które działają dla społeczności gminy Choczewo i mają pomysł spójny z celami programu.

Kto może skorzystać z programu?

Czego mogą dotyczyć projekty?

Idea współpracy ze społecznością lokalną

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

1 + 3 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo