Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

Wsparcie sołectw – Starbienino, Choczewo i Słajszewo

W ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” dwanaście sołectw w gminie Choczewo uzyskało wsparcie na rozwój miejsc aktywności lokalnej, które służą lokalnej społeczności do spotkań i wspólnego spędzania czasu. Projekty miały odpowiadać na największe potrzeby w sołectwach i wspólnie z sołtysami, a także z przedstawicielami mieszkańców zostały wypracowane ich zakresy.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu dla sołectwa Starbienino został opracowany projekt budowy boiska sportowego i zagospodarowania przestrzeni wspólnych. Kolejnym etapem było zakupienie piłkochwytu, co poprawia funkcjonalność boiska, a także pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu. Dzięki zagospodarowaniu przestrzeni wspólnych w sołectwie powstaje nowe wygodne miejsce do wspólnego spędzenia czasu, a z boiska regularnie mogą korzystać Lublewskie Żubry w ramach lokalnych rozgrywek.

Sołectwo Choczewo w ramach I edycji Programu otrzymało dofinansowanie na projekt „Choczewo kołem się toczy”, w ramach którego sporządzono dokumentację koncepcji trasy rowerowej. Trasa rowerowa ma łączyć trzy sołectwa: Choczewo, Kierzkowo i Kopalino i tworzyć bezpieczny, a także atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczych przejazd nad morze dla mieszkańców oraz turystów. 

W sołectwie Słajszewo został zagospodarowany teren sołecki poprzez stworzenie miejsca do przechowywania sołeckich sprzętów, które jednocześnie będzie służyło do przechowywania przyczepy gaśniczej OSP Słajszewo.

Projekty sołeckie były realizowane przez Urząd Gminy Choczewo.

 

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

15 + 5 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo