Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

Wsparcie sołectw – Kopalino, Łętowo i Sasino

W ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” dwanaście sołectw w gminie Choczewo uzyskało wsparcie na rozwój miejsc aktywności lokalnej, które służą lokalnej społeczności do spotkań i wspólnego spędzania czasu. Projekty miały odpowiadać na największe potrzeby w sołectwach i wspólnie z sołtysami, a także z przedstawicielami mieszkańców zostały wypracowane ich zakresy.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu w sołectwie Kopalino zrealizowano ścieżkę rekreacyjno-dydaktyczną „Stary Młyn”, w tym utworzono miejsce do odpoczynku dla osób przemierzających ścieżkę oraz stworzono materiały informacyjno-edukacyjne o ważnych punktów na mapie sołectwa. Ponadto, został zakupiony namiot z logo sołectwa, który posłuży mieszkańcom podczas festynów oraz lokalnych imprez.

W sołectwie Łętowo została zrealizowana modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu, oprócz oszczędności energii cieplnej, będzie można w bardziej komfortowy sposób korzystać z budynku, w którym odbywa się wiele zajęć i spotkań, również dla dzieci i młodzieży.

W sołectwie Sasino w ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie do siłowni znajdującej się w budynku świetlicy. Sprzęt będzie służył zarówno mieszkańcom – dzięki możliwości odbywania treningów i wspólnego spędzania czasu w aktywny sposób, jak i członkom OSP Sasino, których jednostka znajduje się w tym samym budynku, a duża dostępność sprzętów sportowych daje możliwość podnoszenia sprawności fizycznej. 

Projekty sołeckie były realizowane przez Urząd Gminy Choczewo.

 

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

10 + 8 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo