Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

Spotkanie w GOKiB – otwarcie wystawy o projektach GNW i promocja książki „Z babcinego talerza”

 

W środę 6 grudnia, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotece miało miejsce otwarcie wystawy o projektach realizowanych w ramach Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” oraz promocja książki „Z babcinego talerza”.

W ramach wystawy zaprezentowane zostały niektóre z projektów zrealizowanych w ramach I i II edycji Programu. W tworzenie tych projektów zaangażowało się 70 mieszkańców, którzy wspólnie zarekomendowali do wsparcia ponad 100 projektów. Około 50 z nich już zostało zakończonych, natomiast pozostałe są nadal realizowane i wzbogacają ofertę społeczną, angażują mieszkańców, edukują i dają możliwości rozwoju w obszarach tematycznych: inicjatywy społeczne i rozwój społeczny, bezpieczeństwo, wsparcie sołectw i miejsc aktywności lokalnej, dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Wystawę można obejrzeć w siedzibie GOKiB w Choczewie.

Podczas spotkania zaprezentowana została też książka zawierająca przepisy kulinarne przywiezione przez osadników na teren Ziemi Choczewskiej po 1945 roku. W wyniku powojennej migracji na tereny gminy Choczewo przybyli osadnicy z różnych stron Polski oraz terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi, czy Ukrainy. Każda z tych społeczności przywiozła odrębne dziedzictwo kulturowe.

Liderem projektu „Z babcinego talerza” było Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Choczewie, które do współpracy zaprosiło pozostałe koła z terenu gminy Choczewo. W projekcie wzięły udział KGW Choczewko, KGW Żelazno, KGW Sasino, KGW Kopalino, KGW Kierzkowo, KGW Gościęciono, KGW Borkowo Lęborskie, KGW Jackowo, KGW Zwartowo orz przedstawiciele Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego.

Podczas spotkania w GOKiB uczestnicy mogli spróbować potraw przygotowanych przez poszczególne KGW, posłuchać i pośpiewać z chórem Stowarzyszenia Carpe Diem Semper, a także porozmawiać z obecnymi na spotkaniu seniorami o dawnych zwyczajach.

Za realizację projektu „Z babcinego talerza” odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Choczewie. W projekt bezpośrednio zaangażowanych było około 100 osób – przede wszystkim członkiń i członków KGW.

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

9 + 2 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo