Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_projekty

Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny
Rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej).
Ikona - koła zębate
Linia
Bezpieczeństwo
Wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw (szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.
Ikona - koła zębate
Linia
Miejsca Aktywności Lokalnej (miejsca spotkań)
Wsparcie rozwoju obszarów, miejsc i pomieszczeń służących społeczności lokalnej (świetlice, wiaty, rozwój przestrzeni wspólnych – tereny zielone, zieleńce, itd.), modernizacja placów zabaw, dom kultury itp.
Ikona - koła zębate
Linia
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, ochrona środowiska naturalnego, programy edukacyjne).
Ikona - koła zębate
Linia
Rozwój dzieci i młodzieży
Wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. programy edukacyjne – w tym nt. OZE, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach).
Ikona - koła zębate
Linia
Dobre sąsiedztwo
Budujemy dobre sąsiedztwo także poprzez wspieranie istotnych wydarzeń gminnych. Te spotkania będą również doskonałą okazją do rozmowy o programie „Choczerwo. Gmina Napędzana Wiatrem” oraz o inwestycjach realizowanych przez inwestorów morskich farm wiatrowych.
Ikona - koła zębate
Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

8 + 12 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo