Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_O programie w „Wieściach Choczewskich”

Po pięciu lipcowych spotkaniach zespół ds. projektów prospołecznych zarekomendował 44 przedsięwzięcia do sfinansowania przez inwestorów morskich farm wiatrowych. Projekty zostały zgłoszone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy.

W spotkaniach od 18 do 22 lipca uczestniczyło łącznie 58 osób. Sołtysi, przedstawiciele władz gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności gminy Choczewo.

W Urzędzie Gminy omawiane były projekty poświęcone dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, miejscom aktywności lokalnej, inicjatywom społecznym, rozwojowi dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwu.

Pomysły na przedsięwzięcia były oceniane i wybierane w trakcie dyskusji. Ze  wsparcia ma skorzystać gmina, wszystkie 14 sołectw i kilkanaście organizacji pozarządowych. Swoje projekty zgłosiły m.in. szkoły, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, klub Latarnik czy Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przygotowane projekty to efekt trwającej od kilku miesięcy współpracy społeczności Choczewa z przedstawicielami inwestorów morskich farm wiatrowych.

Wcześniej – od marca do kwietnia – organizatorzy programu przyglądali się lokalnym potrzebom. Przeprowadzili w gminie Choczewo blisko 80 wywiadów, warsztatów i spacerów badawczych. 10 czerwca odbyło się spotkanie, podczas którego ponad 40 osób wzięło udział w dyskusji i podsumowaniu wniosków z przeprowadzonych badań. 11 i 12 czerwca oraz 20, 21 i 22 czerwca we wszystkich sołectwach gminy Choczewo zorganizowano punkty konsultacyjne, w ramach których mieszkańcy składali karty pomysłów.

 

„Wieści Choczewskie”

Kto może skorzystać z programu?

Czego mogą dotyczyć projekty?

Idea współpracy ze społecznością lokalną

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

2 + 7 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo