Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_O programie w „Wieściach Choczewskich”

Od marca do maja przeprowadziliśmy w gminie Choczewo blisko 80 wywiadów, warsztatów i spacerów badawczych.

10 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie odbyły się warsztaty, podczas których wszystkie zainteresowane programem osoby mogły wziąć udział w dyskusji i podsumowaniu wniosków z przeprowadzonych badań.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, które pracując w podgrupach, omawiały pomysły i potrzeby lokalnej społeczności w podziale pięć obszarów tematycznych: inicjatywy społeczne i rozwój społeczny, bezpieczeństwo, miejsca aktywności lokalnej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz rozwój dzieci i młodzieży.

W dniach 11 i 12 czerwca oraz 20, 21 i 22 czerwca we wszystkich sołectwach gminy Choczewo zorganizowano punkty konsultacyjne, w których można było porozmawiać o przyszłych projektach i złożyć karty pomysłów. Swoje propozycje można też było przesyłać mailowo do organizatorów programu. Do 26 czerwca zainteresowani złożyli ich łącznie kilkadziesiąt.

W lipcu planowane są spotkania zespołu ds. projektów prospołecznych, który będzie rekomendował projekty do wsparcia,

„Wieści Choczewskie”

Kto może skorzystać z programu?

Czego mogą dotyczyć projekty?

Idea współpracy ze społecznością lokalną

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

15 + 1 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo