Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_Lista beneficjentów II edycji GNW

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Poniżej publikujemy listę organizacji, których projekty uzyskają wsparcie w ramach II edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”.

Do 3 maja mieszkańcy zgłosili aż 111 pomysłów (niemal dwukrotnie więcej niż w 2022 r.), które zostały przekazane do Zespołu ds. projektów prospołecznych (grupy mieszkańców odpowiedzialnej za rekomendowanie projektów do dofinansowania). W maju odbyło się sześć spotkań warsztatowych, podczas których mieszkańcy w ramach Zespołu ds. Prospołecznych wypracowali listę projektów rekomendowanych do dofinansowania. Z puli 111 zgłoszonych pomysłów, 68 inicjatyw otrzymało finansowanie na realizację. Wśród wybranych projektów znalazło się również 8 grantów młodzieżowych. Dla porównania w 2022 roku dofinansowanie uzyskały 44 projekty.
Łączna kwota dofinansowania wyniesie w 2023 r. 1 087 000 zł.

Lista organizacji, którym przyznane zostało dofinansowanie w ramach II edycji Programu Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Choczewo
Stowarzyszenie Carpe Diem Semper
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „SET” w Choczewie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
Ochotnicza Straż Pożarna Sasino
Ochotnicza Straż Pożarna Słajszewo
Ochotnicza Straż Pożarna Choczewo
Ochotnicza Straż Pożarna Kopalino
Zespół Szkolno-Przedszkolny Choczewo
Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciekocino
Latarnik Choczewo
Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks
Koło Gospodyń Wiejskich Borkowo Lęborskie
Koło Gospodyń Wiejskich Jackowo
Koło Gospodyń Wiejskich Choczewko
Koło Gospodyń Wiejskich Zwartowo
Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno
Koło Gospodyń Wiejskich Kierzkowo
Koło Gospodyń Wiejskich Choczewo
Koło Gospodyń Wiejskich Kopalino
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – CHOCZEWO
Stowarzyszenie Razem
Fundacja Pod Strzechą
Stajnia Choczewo

więcej aktualności

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

15 + 10 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo